Over De-Gelijk

De-Gelijk is een initiatief vanuit Management in Complexity ontstaan vanuit de overtuiging dat Nederland is gegrondvest op de juiste idealen, maar dat de uitwerking langzaam op zijn grenzen is beland. Het systeem wordt vanuit de politiek op onderdelen bijgeslepen, maar daarmee worden de achterliggende verstoringen niet gezien of aangepast.

Naar idee van De-Gelijk zijn er grotere aanpassingen in het systeem nodig om ongewenste effecten te minimaliseren. Door te analyseren waar de echte pijnpunten zitten en deze met systeemwijzigingen op te lossen hoopt De-Gelijk bij te kunnen dragen aan een maatschappelijke inrichting die past bij de Nederlandse idealen.

De-Gelijk is daarbij een woordspeling op het idee dat iedereen bij geboorte gelijk is, maar dat tegelijk inzet in het maatschappelijke belang kan zorgen dat er enige mate van ongelijkheid ontstaat. De voorvoeging “de” wordt in het Nederlands immers als een ontkenning van het achterliggende woord gebruikt, zoals bij demotivatie. Tegelijkertijd is De-Gelijk een knipoog naar het woord degelijk waarmee een bepaalde kwaliteit van de maatschappij wordt nagestreefd.

De-Gelijk wordt op dit moment ingevuld als blog om de eerste gevonden pijnpunten en mogelijke oplossingen te presenteren. Gezien de maatschappelijke impact van de oplossingen wordt uw betrokkenheid gewaardeerd. U kunt starten door actief het gedachtengoed te verspreiden en mensen op deze site te wijzen. Er wordt nog nagedacht over hoe wij samen meer impact kunnen hebben. Indien u hier gedachten bij heeft kunt u zich melden bij info@De-Gelijk.nl

Wilt u De-Gelijk en de initiatieven die genomen worden een warm hart toe dragen dan kunt u ook financieel bijdragen. U kunt een eventuele donatie overmaken op rekening NL45 KNAB 0256 4346 97 t.n.v. Management in Complexity o.v.v. De-Gelijk.