Concept-verkiezingsprogramma

basisinkomen belastingpercentage

Concept verkiezingsprogramma De-Gelijk

De meeste politieke partijen zien wel dat het huidige kapitalistische systeem te vrij is gelaten, maar ze zien nog onvoldoende hoe het beter, degelijker en anders kan. Iedereen is bij geboorte gelijk, maar sommige mensen hebben meer potentie iets te bereiken en zijn dus de-gelijk. Investeer in die potentie en laat die potentie bijdragen aan de maatschappelijke welvaart. Door iedereen gelijkwaardig te laten bijdragen is een echt sociaal vangnet mogelijk dat er altijd is voor iedereen. Een sociaal vangnet dat niet kijkt naar of je rijk of arm bent, maar iedereen het recht geeft om te bestaan en mee te draaien in de maatschappij. Dat vraagt om een verkiezingsprogramma dat anders denkt dan de bestaande politieke partijen, degelijker.

Er is nog tijd voor de tweede kamerverkiezingen om dit inzicht te laten landen bij de bestaande partijen. Om hen te helpen heb ik een concept verkiezingsprogramma opgesteld dat zich richt op de hoofdthema’s sociaal-economisch beleid en financiën. Dat zijn de thema’s waar alle partijen hoognodig een oplossing moeten bieden om het kapitalisme te verbeteren.

Sociaal economisch beleid

euro naar mannetje

Iedereen in Nederland hoort er zeker van te kunnen zijn om te kunnen overleven, ook als het even tegenzit. Als het meezit hoort iedereen percentueel hetzelfde bij te dragen en hoort het lonend te zijn om steeds meer te gaan verdienen. Dit vraagt om een radicale verandering van het systeem van lonen en belastingen. Het resultaat is een systeem waarbij mensen alleen hoeven te werken omdat ze graag een bijdrage leveren. Dat kan zorgen dat de focus van mensen verlegd wordt naar minder werken en meer sociale interactie. Tevens zorgt dit ervoor dat iedereen dezelfde ondersteuning krijgt en er dus gelijkwaardigheid is tussen sociale groepen. Dat geeft eigenwaarde terug aan iedereen en de tijd en energie om bijvoorbeeld weer vrijwilligerswerk te doen. Daarvoor wordt het volgende aangepast:

  • een onvoorwaardelijk netto basisinkomen van € 1.500,- per maand voor alle volwassenen;
  • een onvoorwaardelijke netto bijdrage van € 100,- per maand per kind;
  • geen bijstand, toeslagen, AOW, WAO en studiefinanciering;
  • 55% belasting op elke extra verdiende euro via welke route dan ook;
  • Sociale huisvesting voor de werkelijke prijs doorbelasten, behalve voor alleenstaanden met onvoldoende eigen inkomen;
  • Versneld vergroten van de woningvoorraad om ook starters de ruimte te geven;
  • Werknemerschap moderniseren, de belasting is altijd gelijk dus de contractvorm is vrij te kiezen tussen werkgeven en werknemer, dan wel opdrachtgever en opdrachtnemer;
  • Invoeren van een vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering met onvoorwaardelijke toelating en pensioenvoorziening voor het deel boven op het basisinkomen;

Financiën

waarschuwing euro

De welvaartsstaat wordt gebouwd via belastingen. Daar hoort iedereen evenveel aan bij te dragen. Vooral de eigenaren van bedrijven wordt van oudsher de kans gegeven om dit niet te doen, dat hoort te stoppen. Het doel is niet meer banen en ongelimiteerde groei, het doel is dat er winst en welvaart is voor de maatschappij. Dan kan de maatschappij via een basisinkomen zich richten op minder werken, voldoende winst, meer sociale interactie en een beter klimaat. Daarvoor zijn de volgende aanpassingen in het belastingstelsel nodig:

Met dit alles wordt een onvoorwaardelijk netto basisinkomen van € 1.500,- per maand voor alle volwassenen en € 100,- per maand voor alle kinderen mogelijk.