Tagged: wintuitkeringsbelasting

basisinkomen belastingpercentage 2

Het basisinkomen kan betaalbaar ingevoerd worden

€ 1.500,- netto per maand onvoorwaardelijk voor iedereen. Zo hoog zou een basisinkomen in Nederland moeten zijn. Daarmee kan bijvoorbeeld een tweepersoonshuishouden rondkomen op alleen hun gezamenlijke basisinkomen van € 3.000,- per maand. Dit met minimale uitgaven en een huur van € 1.000,- per maand in de vrije sector. De manier om dit te dekken is inmiddels gevonden en betreft het dichtzetten van mazen in de wet en het niet meer toestaan van bepaalde belastingvoordelen van bedrijven. Daarmee kan de belasting die geheven wordt op alle overige inkomsten, zonder verdere aftrekposten als hypotheekrenteaftrek en arbeidskortingen, op 55% worden gezet. Die 55% is een percentage dat dan altijd kan worden gebruikt, zonder dat het bij lage bedragen omlaag moet en bij hoge bedragen omhoog. Met voor iedereen een belastingvrij basisinkomen. 55% is een percentage waarmee het nog loont om meer te gaan werken en om meer te gaan ondernemen. Het is immers maar net hoger dan het huidige hoogste percentage van de inkomstenbelasting. Dus van alles wat je boven op het basisinkomen verdient is 45% onvoorwaardelijk van jou.
… lees meer …

euro naar mannetje 4

Maak van royalty’s en rente belastbare winst

Nederland heeft jarenlang expliciet of impliciet het beleid gehad dat bedrijven welkom moeten zijn in Nederland omdat dit zorgt voor werkgelegenheid. Het resultaat is dat veel bedrijven gebruikmaken van de Nederlandse belastingwetgeving om in constructies met andere landen hier en in die andere landen weinig tot geen belasting te betalen. Door deze constructies wordt er veroorzaakt dat bedrijven die winst maken in Nederland deze winst ook kunnen verplaatsen naar het buitenland en hier niet of nauwelijks belasting betalen. Je kan een groot deel van dit probleem direct oplossen door rente en royalty’s te bestempelen als een winstuitkering. De rentes en royalty’s worden door bedrijven vaak zo hoog vastgesteld dat deze hoog genoeg zijn om in het land waar ze hun goederen of diensten verkopen geen winst te maken. Daarmee is een groot gedeelte van de royalty’s en rente dus feitelijk een dividenduitkering. Het zou dus degelijker zijn als alle dividend, royalty’s en rente altijd als winstuitkering worden gezien.
… lees meer …