Tagged: dividendbelasting

basisinkomen belastingpercentage 2

Het basisinkomen kan betaalbaar ingevoerd worden

€ 1.500,- netto per maand onvoorwaardelijk voor iedereen. Zo hoog zou een basisinkomen in Nederland moeten zijn. Daarmee kan bijvoorbeeld een tweepersoonshuishouden rondkomen op alleen hun gezamenlijke basisinkomen van € 3.000,- per maand. Dit met minimale uitgaven en een huur van € 1.000,- per maand in de vrije sector. De manier om dit te dekken is inmiddels gevonden en betreft het dichtzetten van mazen in de wet en het niet meer toestaan van bepaalde belastingvoordelen van bedrijven. Daarmee kan de belasting die geheven wordt op alle overige inkomsten, zonder verdere aftrekposten als hypotheekrenteaftrek en arbeidskortingen, op 55% worden gezet. Die 55% is een percentage dat dan altijd kan worden gebruikt, zonder dat het bij lage bedragen omlaag moet en bij hoge bedragen omhoog. Met voor iedereen een belastingvrij basisinkomen. 55% is een percentage waarmee het nog loont om meer te gaan werken en om meer te gaan ondernemen. Het is immers maar net hoger dan het huidige hoogste percentage van de inkomstenbelasting. Dus van alles wat je boven op het basisinkomen verdient is 45% onvoorwaardelijk van jou.
… lees meer …

euro naar deur 2

Belast de feitelijke winst altijd in het consumerende land

Het internationale belastingprincipe moet zijn dat de winst wordt geboekt in het land waar de inkomsten zijn gegenereerd of waar de toegevoegde waarde is geleverd. Waar de inkomsten zijn gegenereerd kan worden vastgesteld door betaling door de consument, dan wel door de betaling van de marketing gericht aan een consument. Daarbij kan de consument ook een bedrijf zijn. Of de winst terecht komt in het producerende of het consumerende land is in beginsel aan de vrije markt. Dat werkt totdat een leverancier een dominante speler is op de wereldmarkt en dus kan schuiven met de winsten tussen dochterondernemingen. Voor die situaties moet het geld bij de bron belast worden, dus aan de kant van de consument. De meeste prijzen zijn immers meer gebaseerd op wat de gek ervoor geeft, dan op wat het kost om het te maken.

Om alle mazen in de wet te dichten dient er een degelijke manier te zijn om te voorkomen dat winsten via de normale kosten worden verplaatst. De zogenaamde “transfer pricing” of het boekhoudkundig terugkopen van goederen is de belangrijkste manier waarop dit wordt gedaan. Dat komt erop neer dat goederen tegen kostprijs op papier worden geleverd aan een zusterbedrijf in een ander land en dan verplicht tegen marktwaarde worden teruggekocht. In het land wat zowel de effort heeft gestopt in de productie, als de werkelijke verkoop door consumenten heeft betaald wordt dus niet meegedeeld in de opbrengsten van de winst. Dit is zo duidelijk misbruik maken van mazen in de wet dat een simpel verbod zou moeten volstaan.
… lees meer …

euro naar mannetje 4

Maak van royalty’s en rente belastbare winst

Nederland heeft jarenlang expliciet of impliciet het beleid gehad dat bedrijven welkom moeten zijn in Nederland omdat dit zorgt voor werkgelegenheid. Het resultaat is dat veel bedrijven gebruikmaken van de Nederlandse belastingwetgeving om in constructies met andere landen hier en in die andere landen weinig tot geen belasting te betalen. Door deze constructies wordt er veroorzaakt dat bedrijven die winst maken in Nederland deze winst ook kunnen verplaatsen naar het buitenland en hier niet of nauwelijks belasting betalen. Je kan een groot deel van dit probleem direct oplossen door rente en royalty’s te bestempelen als een winstuitkering. De rentes en royalty’s worden door bedrijven vaak zo hoog vastgesteld dat deze hoog genoeg zijn om in het land waar ze hun goederen of diensten verkopen geen winst te maken. Daarmee is een groot gedeelte van de royalty’s en rente dus feitelijk een dividenduitkering. Het zou dus degelijker zijn als alle dividend, royalty’s en rente altijd als winstuitkering worden gezien.
… lees meer …

verkeersbord dubbele helling 5

Maak de belasting op inkomen en winstuitkering vergelijkbaar!

De belastingwetgeving is in de loop der tijd uitgegroeid tot een bolwerk met verschillende routes en daaraan gekoppeld verschillende belastingtarieven en aftrekposten. Daarmee is er ongelijkheid geslopen in het systeem die er volgens Piketty ook nog eens voor zorgt dat de ongelijkheid in de samenleving groeit. Volgens mij moet het niet uitmaken via welke route een euro aankomt bij een privépersoon, het percentage belasting dat daarover is afgedragen zou gelijk moeten zijn. De essentie moet zijn, heeft u iets verdiend aan BV Nederland, dan geeft u hetzelfde percentage aan de Staat als de anderen die daar iets aan verdienden. Het betalen van veel belasting geeft daarmee een status van het hebben van veel verdiensten. Het is een groot verschil of je bijna 50% belasting bijdraagt op elke extra euro, of net geen 40%. Het zijn op dit moment met name de aandeelhouders van multinationals die manieren hebben gekregen om niet alleen een nog lager belastingtarief te hebben, maar zelfs die te ontwijken. Wat houdt ons eigenlijk tegen om Nederland iets degelijker te maken?
… lees meer …