Tagged: gelijk

waarschuwing euro 1

Hef de vermogens-rendementsheffing eerlijk op het verkregen rendement

De ongelijkheid tussen vermogenden en werknemers wordt steeds groter. Thomas Piketty geeft in zijn twee boeken een uitgebreide analyse hoe het verschil tussen arm en rijk steeds groter wordt en wat de nadelen daarvan zijn. Dit komt niet alleen door het verschil in vermogen en de verschillen in aftrekposten voor bedrijven, maar ook door het bijna onbelast kunnen laten groeien van vermogen. Het moet eigenlijk niet uitmaken waarom je rijker wordt, je moet altijd belasting betalen over het voordeel dat je krijgt wanneer het meer wordt. Als we dat niet doen zouden we ook de inkomstenbelasting in twijfel moeten trekken. Daarom zou ook de vermogensrendementsheffing beter moeten. Niet gebaseerd op een fictief rendement maar op een werkelijk rendement. En niet alleen het rendement d.m.v. rente of winstuitkering, maar ook het rendement door meer waard worden van zaken die verkocht zijn.
… lees meer …

verkeersbord dubbele helling 5

Maak de belasting op inkomen en winstuitkering vergelijkbaar!

De belastingwetgeving is in de loop der tijd uitgegroeid tot een bolwerk met verschillende routes en daaraan gekoppeld verschillende belastingtarieven en aftrekposten. Daarmee is er ongelijkheid geslopen in het systeem die er volgens Piketty ook nog eens voor zorgt dat de ongelijkheid in de samenleving groeit. Volgens mij moet het niet uitmaken via welke route een euro aankomt bij een privépersoon, het percentage belasting dat daarover is afgedragen zou gelijk moeten zijn. De essentie moet zijn, heeft u iets verdiend aan BV Nederland, dan geeft u hetzelfde percentage aan de Staat als de anderen die daar iets aan verdienden. Het betalen van veel belasting geeft daarmee een status van het hebben van veel verdiensten. Het is een groot verschil of je bijna 50% belasting bijdraagt op elke extra euro, of net geen 40%. Het zijn op dit moment met name de aandeelhouders van multinationals die manieren hebben gekregen om niet alleen een nog lager belastingtarief te hebben, maar zelfs die te ontwijken. Wat houdt ons eigenlijk tegen om Nederland iets degelijker te maken?
… lees meer …