Tagged: belastingen

1

breng de woningmarkt weer in balans

Dat er iets mis is op de woningmarkt zal iedereen duidelijk zijn, maar de sleutel vinden en die vervolgens gebruiken blijkt moeilijk. Deze markt is in de loop de jaren door de overheid gereguleerd aan de kant van de kopers en de sociale huurders, maar gedereguleerd aan de kant van de beleggers en de huurders in de vrije markt. Juist dat zorgt er voor dat steeds meer woningen in handen komen van die beleggers en dat steeds meer wenskopers meer geld kwijt zijn aan hun huur, dan dat een hypotheek ze had gekost. En dit is niet zozeer de schuld van die belegger, maar van het systeem dat de overheid heeft gecreëerd. De overheid wil de kopers namelijk beschermen tegen een onverantwoord hoge hypotheek, maar niet tegen een onverantwoord hoge huur. Daarmee geeft het beleggers de kans om hoger te bieden, want die kunnen zonder dat zij vergelijkbare beperkingen kennen op het krijgen van een hypotheek, makkelijk een hoger bod doen. Dit met meer dan de variabele kosten als huur, plus de opbrengsten van de gestegen huizenprijzen in het vooruitzicht. Dat is teruggerekend een gemiddeld nettorendement van 18,6% per jaar.

De inrichting van de woningmarkt heeft er dus voor gezorgd dat de beschikbare aflossing van de starters wordt gebruikt voor extra rente-inkomsten voor de bank, extra rendement voor beleggers en extra overdrachtsbelasting. De betreffende huurders zien er niets van terug. Diezelfde huurders mogen als starters geen extreem bod doen op hetzelfde huis, want dan moeten we ze tegen hunzelf beschermen. Ondanks dat dat na 40 jaar een afgelost huis geeft. Huurders met dezelfde kosten hebben na 40 jaar niets. De huurders worden juist geconfronteerd met de hoger wordende huizenprijzen en huurprijzen, waardoor hun probleem om een huis te kopen of huren potentieel steeds groter wordt. Al met al een bescherming die slecht uitpakt voor diegenen die geen huis weten te bezitten.

Voor beleggers regels stellen voor het verkrijgen van een lening voor de aankoop van een huurwoning lost meer op. Door huurinkomsten voor maximaal 50% te laten meetellen en maximaal 50% aan hypotheek aan te laten gaan moeten deze beleggers ineens 2x zoveel meenemen voor de aanschaf. Ze kunnen dan dus effectief maar de helft van het aantal woningen kopen. Het gemiddelde nettorendement zakt dan terug naar 8,2%. Met deze maatregelen wordt de regulering van de woningmarkt in balans gebracht. Niet alleen de kopers worden beperkt in wat zij mogen lenen om de eigen woning aan te schaffen, maar ook de beleggers worden dat. Beiden kunnen immers de prijzen opdrijven als ze onbeperkt mogen lenen. Één van beide beperken zorgt er voor dat de ander als enige de prijs kan opdrijven en dus effectief alles kan opkopen. De beleggers zijn op zichzelf al de sterkere partij omdat deze voor het inkomen uit mogen gaan van inkomen dat hun huurders opbrengen en dus niet door hunzelf gegenereerd wordt. Het is daarom niet meer dan logisch om de beleggers meer te beperken dan de starters.

Dus breng de woningmarkt in balans door koper en belegger op een gelijke manier te reguleren!
… lees meer …

6

Versimpel de sociale voorzieningen met een basisinkomen

Op dit moment hebben we een sociaal systeem waarbij je aan de onderkant beschermd wordt door de bijstand. Zou het nou niet veel fijner zijn als er voor iedereen een onvoorwaardelijk basisinkomen is waar je echt van kan rondkomen. Bijvoorbeeld 1.500,- euro netto per maand onvoorwaardelijk voor iedereen boven de 18. Het kan!
… lees meer …

verkeersbord dubbele helling 5

Maak de belasting op inkomen en winstuitkering vergelijkbaar!

De belastingwetgeving is in de loop der tijd uitgegroeid tot een bolwerk met verschillende routes en daaraan gekoppeld verschillende belastingtarieven en aftrekposten. Daarmee is er ongelijkheid geslopen in het systeem die er volgens Piketty ook nog eens voor zorgt dat de ongelijkheid in de samenleving groeit. Volgens mij moet het niet uitmaken via welke route een euro aankomt bij een privépersoon, het percentage belasting dat daarover is afgedragen zou gelijk moeten zijn. De essentie moet zijn, heeft u iets verdiend aan BV Nederland, dan geeft u hetzelfde percentage aan de Staat als de anderen die daar iets aan verdienden. Het betalen van veel belasting geeft daarmee een status van het hebben van veel verdiensten. Het is een groot verschil of je bijna 50% belasting bijdraagt op elke extra euro, of net geen 40%. Het zijn op dit moment met name de aandeelhouders van multinationals die manieren hebben gekregen om niet alleen een nog lager belastingtarief te hebben, maar zelfs die te ontwijken. Wat houdt ons eigenlijk tegen om Nederland iets degelijker te maken?
… lees meer …

3

Verbeter het kapitalisme door progressieve belastingen voor bedrijven

Bedrijven fuseren omdat ze denken alleen geen bestaansrecht te hebben. De schaduwkant is het ontstaan van een semi-monopolies waarbij de overgebleven partijen hun prijzen net zo lang verhogen totdat een kleine partij besluit in te stappen. Er is echter nog hoop, met een kleine aanpassing kan de natuurlijke weg er ook eentje naar het midden zijn met meer concurrentie. Dat kan met een simpele maatregel, namelijk een steeds hoger percentage winstbelasting rekenen aan bedrijven naarmate ze grotere winsten hebben.
… lees meer …