Tagged: vennootschapsbelasting

basisinkomen belastingpercentage 2

Het basisinkomen kan betaalbaar ingevoerd worden

€ 1.500,- netto per maand onvoorwaardelijk voor iedereen. Zo hoog zou een basisinkomen in Nederland moeten zijn. Daarmee kan bijvoorbeeld een tweepersoonshuishouden rondkomen op alleen hun gezamenlijke basisinkomen van € 3.000,- per maand. Dit met minimale uitgaven en een huur van € 1.000,- per maand in de vrije sector. De manier om dit te dekken is inmiddels gevonden en betreft het dichtzetten van mazen in de wet en het niet meer toestaan van bepaalde belastingvoordelen van bedrijven. Daarmee kan de belasting die geheven wordt op alle overige inkomsten, zonder verdere aftrekposten als hypotheekrenteaftrek en arbeidskortingen, op 55% worden gezet. Die 55% is een percentage dat dan altijd kan worden gebruikt, zonder dat het bij lage bedragen omlaag moet en bij hoge bedragen omhoog. Met voor iedereen een belastingvrij basisinkomen. 55% is een percentage waarmee het nog loont om meer te gaan werken en om meer te gaan ondernemen. Het is immers maar net hoger dan het huidige hoogste percentage van de inkomstenbelasting. Dus van alles wat je boven op het basisinkomen verdient is 45% onvoorwaardelijk van jou.
… lees meer …

waarschuwing euro 1

Hef de vermogens-rendementsheffing eerlijk op het verkregen rendement

De ongelijkheid tussen vermogenden en werknemers wordt steeds groter. Thomas Piketty geeft in zijn twee boeken een uitgebreide analyse hoe het verschil tussen arm en rijk steeds groter wordt en wat de nadelen daarvan zijn. Dit komt niet alleen door het verschil in vermogen en de verschillen in aftrekposten voor bedrijven, maar ook door het bijna onbelast kunnen laten groeien van vermogen. Het moet eigenlijk niet uitmaken waarom je rijker wordt, je moet altijd belasting betalen over het voordeel dat je krijgt wanneer het meer wordt. Als we dat niet doen zouden we ook de inkomstenbelasting in twijfel moeten trekken. Daarom zou ook de vermogensrendementsheffing beter moeten. Niet gebaseerd op een fictief rendement maar op een werkelijk rendement. En niet alleen het rendement d.m.v. rente of winstuitkering, maar ook het rendement door meer waard worden van zaken die verkocht zijn.
… lees meer …

euro naar deur 2

Belast de feitelijke winst altijd in het consumerende land

Het internationale belastingprincipe moet zijn dat de winst wordt geboekt in het land waar de inkomsten zijn gegenereerd of waar de toegevoegde waarde is geleverd. Waar de inkomsten zijn gegenereerd kan worden vastgesteld door betaling door de consument, dan wel door de betaling van de marketing gericht aan een consument. Daarbij kan de consument ook een bedrijf zijn. Of de winst terecht komt in het producerende of het consumerende land is in beginsel aan de vrije markt. Dat werkt totdat een leverancier een dominante speler is op de wereldmarkt en dus kan schuiven met de winsten tussen dochterondernemingen. Voor die situaties moet het geld bij de bron belast worden, dus aan de kant van de consument. De meeste prijzen zijn immers meer gebaseerd op wat de gek ervoor geeft, dan op wat het kost om het te maken.

Om alle mazen in de wet te dichten dient er een degelijke manier te zijn om te voorkomen dat winsten via de normale kosten worden verplaatst. De zogenaamde “transfer pricing” of het boekhoudkundig terugkopen van goederen is de belangrijkste manier waarop dit wordt gedaan. Dat komt erop neer dat goederen tegen kostprijs op papier worden geleverd aan een zusterbedrijf in een ander land en dan verplicht tegen marktwaarde worden teruggekocht. In het land wat zowel de effort heeft gestopt in de productie, als de werkelijke verkoop door consumenten heeft betaald wordt dus niet meegedeeld in de opbrengsten van de winst. Dit is zo duidelijk misbruik maken van mazen in de wet dat een simpel verbod zou moeten volstaan.
… lees meer …

euro naar mannetje 4

Maak van royalty’s en rente belastbare winst

Nederland heeft jarenlang expliciet of impliciet het beleid gehad dat bedrijven welkom moeten zijn in Nederland omdat dit zorgt voor werkgelegenheid. Het resultaat is dat veel bedrijven gebruikmaken van de Nederlandse belastingwetgeving om in constructies met andere landen hier en in die andere landen weinig tot geen belasting te betalen. Door deze constructies wordt er veroorzaakt dat bedrijven die winst maken in Nederland deze winst ook kunnen verplaatsen naar het buitenland en hier niet of nauwelijks belasting betalen. Je kan een groot deel van dit probleem direct oplossen door rente en royalty’s te bestempelen als een winstuitkering. De rentes en royalty’s worden door bedrijven vaak zo hoog vastgesteld dat deze hoog genoeg zijn om in het land waar ze hun goederen of diensten verkopen geen winst te maken. Daarmee is een groot gedeelte van de royalty’s en rente dus feitelijk een dividenduitkering. Het zou dus degelijker zijn als alle dividend, royalty’s en rente altijd als winstuitkering worden gezien.
… lees meer …

ophoping helling 3

Laat bedrijven belasting betalen voor ze herinvesteren

Er zit een verschil in wat je mag aftrekken als bedrijf t.o.v. een werknemer om te zorgen dat je geen belasting hoeft te betalen. Bedrijven kunnen namelijk iets heel vreemds, dat bij werknemers nooit zou worden toegestaan. Ze kunnen het betalen van de belasting uitstellen naar de toekomst door de gekregen winst niet uit te keren, maar te herinvesteren. Het systeem is dus eigenlijk zo ingericht dat het geld zo lang mogelijk in een onderneming moet blijven en er nooit sprake moet zijn van winst of een winstuitkering. De laatste twee worden immers in verband gebracht met het betalen van belasting – en dus met het eerlijk bijdragen aan de samenleving. Laat ze alleen de inkoopkosten, loonkosten en afschrijving van investeringskosten die direct hebben bijgedragen aan de betreffende opbrengsten aftrekken. Als je deze definitie gebruikt dan hebben bedrijven het afgelopen jaar veel meer winst gemaakt en moeten ze heel veel meer vennootschapsbelasting betalen dan ze nu doen. Dat komt omdat ik bewust twee aftrekposten niet noem: mislukte investeringen uit het verleden en vooraf aftrekken van investeringen voor zaken in de toekomst. Door deze twee aftrekposten voor bedrijven af te schaffen wordt een belangrijke maas in de belastingwet gedicht en gezorgd voor een gelijk speelveld tussen startende en groeiende bedrijven.
… lees meer …

6

Versimpel de sociale voorzieningen met een basisinkomen

Op dit moment hebben we een sociaal systeem waarbij je aan de onderkant beschermd wordt door de bijstand. Zou het nou niet veel fijner zijn als er voor iedereen een onvoorwaardelijk basisinkomen is waar je echt van kan rondkomen. Bijvoorbeeld 1.500,- euro netto per maand onvoorwaardelijk voor iedereen boven de 18. Het kan!
… lees meer …

verkeersbord dubbele helling 5

Maak de belasting op inkomen en winstuitkering vergelijkbaar!

De belastingwetgeving is in de loop der tijd uitgegroeid tot een bolwerk met verschillende routes en daaraan gekoppeld verschillende belastingtarieven en aftrekposten. Daarmee is er ongelijkheid geslopen in het systeem die er volgens Piketty ook nog eens voor zorgt dat de ongelijkheid in de samenleving groeit. Volgens mij moet het niet uitmaken via welke route een euro aankomt bij een privépersoon, het percentage belasting dat daarover is afgedragen zou gelijk moeten zijn. De essentie moet zijn, heeft u iets verdiend aan BV Nederland, dan geeft u hetzelfde percentage aan de Staat als de anderen die daar iets aan verdienden. Het betalen van veel belasting geeft daarmee een status van het hebben van veel verdiensten. Het is een groot verschil of je bijna 50% belasting bijdraagt op elke extra euro, of net geen 40%. Het zijn op dit moment met name de aandeelhouders van multinationals die manieren hebben gekregen om niet alleen een nog lager belastingtarief te hebben, maar zelfs die te ontwijken. Wat houdt ons eigenlijk tegen om Nederland iets degelijker te maken?
… lees meer …

3

Verbeter het kapitalisme door progressieve belastingen voor bedrijven

Bedrijven fuseren omdat ze denken alleen geen bestaansrecht te hebben. De schaduwkant is het ontstaan van een semi-monopolies waarbij de overgebleven partijen hun prijzen net zo lang verhogen totdat een kleine partij besluit in te stappen. Er is echter nog hoop, met een kleine aanpassing kan de natuurlijke weg er ook eentje naar het midden zijn met meer concurrentie. Dat kan met een simpele maatregel, namelijk een steeds hoger percentage winstbelasting rekenen aan bedrijven naarmate ze grotere winsten hebben.
… lees meer …